O Firmie

O FIRMIE

P R O G R A M

Działalność gospodarczą Firma Remes Aparatura Pomiarowa Sosiński – Białowąs Spółka Jawna prowadzi od 2019 roku i jest kontynuatorem Firmy Remes Aparatura Pomiarowa Bogdan Sosiński (NIP: 584-035-16-90) działająca od 1978 roku. Obecnie Podstawowa działalność firmy prowadzona jest w formie Laboratorium Pomiarowo – Wzorcującego:

 • Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe
 • Automatyka Przemysłowa
 • Aparatura Badawcza i Laboratoryjna
 • Narzędzia Pomiarowe
 • Usługi Rzeczoznawstwa – Ekspertyzy i Serwis

Misją naszej firmy jest rozwiązywanie problemów w zakresie pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i środowiska pracy, wielkości elektrycznych i narzędzi pomiarowych. Zakres naszej działalności jest ciągle poszerzany i rozwijany zgodnie z potrzebami rynku i rozwojem technologii pomiarowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dobrze znamy globalny rynek Producentów i Dostawców. Dzięki temu na zapytanie ofertowe możemy dokonać trafnego wyboru dostępnego na naszym rynku przyrządu pomiarowego. Obecnie podstawową domeną naszej działalności są przyrządy do pomiaru parametrów klimatu i środowiska pracy.
Ofertę naszą kierujemy do Służb Utrzymania Ruchu, Działów Kontroli Jakości, Dozoru Technicznego, Nadzoru Farmaceutycznego, Służb BiHP, Logistyki oraz inne.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, wyślij e-mail: remesap@remes.gda.pl, remes@poczta.onet.pllaboratorium@remes.gda.pl

 O F F E R

 The partnership Remes Aparatura Pomiarowa manages a business activity run as a Technical-Trading Office since 1989 year. Our main activity concerns technical advising, completing supplies, calibrations, attestations, technical expertise and repair service within:

 • Measurements and Controls Instruments
 • Industrial automatics
 • Scientific and laboratory equipment
 • Calibration of instruments and measuring tools
 • Technical Expertise
 • Servicing of measuring equipment, scientific and laboratory instruments

The main mission of our company is solving problems concerning measurement, monitoring and recording of physical parameters. Our specialization is mobile instruments for environmental applications:

Measurements – Inspection – Service

 This offer is constantly being extended according to market needs and the development of measurement technologies. We base our offer on the long term engineering experience, verified trading and servicing contacts. Thanks to all this we can also guarantee economically and technically correct solutions of your possible measuring problems.

We direct our offer especially to the Services of Automatics, Departments, Quality Control, Technical Supervision, Safety and Logistics.

We invite you to cooperation

P O L I T Y K A   J A K O Ś C I

Spółka nasza bazująca na wieloletnich doświadczeniach inżynierskich firmy Remes Aparatura Pomiarowa w zakresie sprzedaży i serwisie przyrządów pomiarowych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prowadzenia usług kalibracyjnych. Dlatego w naszym laboratorium badanie przyrządów oparte jest głównie na procedurach własnych. Nie posiadamy uprawnień do prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji), jak również nie jesteśmy akredytowani w PCA (planujemy w dalszym terminie). Staramy się aby standardowa rozszerzona niepewność pomiarowa nie przekraczała 1/3 tolerancji zakresu badanego przyrządu. Spójność pomiarową określają certyfikaty przyrządów kontrolnych wymienionych w świadectwie.

Przyrządy niesprawne, nie spełniające wymogów określonych w karcie wyrobu lub niekompletne nie podlegają badaniu. Drobne naprawy wykonujemy w ramach usług kalibracyjnych. Przyrządy po naprawie w serwisie powinny być ponownie badane.

Zasadniczo nasze świadectwa są bezterminowe, jednak tam, gdzie stan przyrządu ma wpływ na bezpieczeństwo pracy i zdrowie podajemy zalecany termin następnego badania („ W normalnych warunkach zgodnie z zapisem w systemie jakości, w przypadku uszkodzenia lub wystąpienia błędnych wskazań, zalecane co rok.”). W naszej bazie przechowujemy świadectwa do 5 lat.

Świadectwo określa stan przyrządu w trakcie badania, nie ponosimy odpowiedzialności za ich niewłaściwe użycie i wynikające z tego tytułu skutki. W zakresie nieuregulowanym polityką jakości mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Usługi nasze wykonujemy rzetelnie, w krótkich terminach i po bardzo atrakcyjnych cenach.

 Zapraszamy do współpracy!

Remes Aparatura Pomiarowa Spółka Jawna
Laboratorium Pomiarowo – Wzorcujące
80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 16 Ip.
laboratorium@remes.gda.pl

Gdańsk, 2023.01