Kalibracja – Walidacja

Dla zapewnienia wysokiej jakości, dokładności i niezawodności coraz bardziej złożone systemy pomiarowe i regulacyjne wymagają okresowej kalibracji, atestacji czy walidacji. Czujniki, przetworniki, wskaźniki, rejestratory, regulatory i sterowniki, zależnie od przeznaczenia, podlegają procedurze sprawdzania czy wzorcowania (kalibracji) lub prawnej kontroli metrologicznej tj. legalizacji.

Celem uwiarygodnienia polityki jakości urządzenia czy procesy wymagają walidacji. Walidacja polega na udokumentowaniu, że przeszło ono procedurę badania w zadanym zakresie i wydaniu opinii, że stosowane środki zapewniają uzyskanie zaplanowanych wyników technicznych.

Oferujemy następujący zakres usług:

 • okresowe przeglądy i naprawy przyrządów na instalacjach lub w naszym serwisie,
 • naprawy, regulacje i konserwacja przyrządów kontrolnych w wyspecjalizowanych serwisach,
 • uzgadniania procedur, zakresu, terminów i kosztów kalibracji przyrządów pomiarowych,
 • walidacji systemów pomiarowych na instalacjach, samochodowych chłodni, urządzeń, itp.,
 • wzorcowanie lub sprawdzanie przyrządów pomiarowych w naszym laboratorium,
 • kalibracja przyrządów w akredytowanych laboratoriach i Urzędach Miar lub w serwisach fabrycznych,
 • kompletacji dokumentów, opracowywanie wyników pomiarowych oraz baz danych, wystawianie świadectw jakości (Deklaracji Zgodności) i znakowanie przyrządów,

Nasze Niezależne Laboratorium Pomiarowe oferuje usługi wzorcowania i sprawdzania w poniżej wymienionym zakresie. Usługi te wykonujemy rzetelnie, w krótkich terminach i po bardzo konkurencyjnych cenach:

 • Termometry: -20 do +200/500°C,
 • Pirometry ręczne: -20 do 500°C,
 • Higrometry użytkowe powietrza: 20 – 95%RH,
 • Higrometry inspekcyjne na wzorcach chemicznych: 33, 50, 75%RH,
 • Cyfrowe Rejestratory wilgotności i temperatury w komorze pomiarowej: 20 – 95%RH,
 • Manometry, próżniomierze, presostaty: do 10 Mpa,
 • Mikromanometry: 10 – 10 000 Pa,
 • Mierniki stężeń gazów: eksplozymetry, toksykometry, tlenomierze, alkotestery,
 • Mierniki środowiskowe: luksomierze, decybelomierze, anemometry, wiatromierze,
 • Grubościomierze: ultradźwiękowe i magnetyczne,
 • Mierniki promieniowania jonizacyjnego: radiometry, dozymetry,
 • Termokalibratory, łaźnie wodne, komory ciepła – w zakresie od 20°C do 300/600°C,
 • Symulatory sygnałowe: temperatura TC, PT, Ni, Cu, prąd, napięcie, rezystancja,
 • Przyrządy do pomiaru długości: suwmiarki, liniały, kątomierze, itp.,
 • Mierniki wielkości elektrycznych: multimetry, mierniki izolacji, mierniki pętli zwarciowej, testery wyłączników różnicowoprądowych itp.,

Zapraszamy do współpracy !

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09