Ekspertyzy Techniczne


Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie inżynierskie oferujemy ekspertyzy techniczne sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, jak i przemysłowego zastosowania. Wykonujemy je w naszym serwisie lub w siedzibie Klienta we współpracy z rzeczoznawcami NOT, Oddział w Gdańsku. Dokonujemy wyceny urządzeń elektronicznych przeznaczonych do likwidacji, po kradzieży, zalaniu czy pożarze.

Oferujemy również pomiary parametrów środowiska pracy lub zamieszkania takich, jak hałas, oświetlenie, wilgotność, temperatura powietrza. Wykonujemy także pomiary jakości izolacji termicznej i wentylacji w budynkach.

Usługi nasze wykonujemy rzetelnie, w krótkich terminach i po bardzo atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do współpracy !

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09https://farmacia-espana24.com/